• ახალი

წყალი (75,9%),მალტოდექსტრინი, საქაროზა,მცენარეული ცხიმები (კანოლას ზეთი, სიმინდის ზეთი, საშუალოჯაჭვოვანი ტრიგლიცერიდები),რძის ცილის კონცენტრატი (რძე), ფრუქტოოლიგოსაქარიდები (ფოს), სოიოს ცილის იზოლატი, მინერალები(კალიუმის ქლორიდი, ორთოფოსფორის მჟავის კალიუმის მარილები, ორთოფოსფორული მჟავის კალციუმის მარილები ,ნატრიუმის ციტრატი, ორთოფოსფორის მჟავის მაგნიუმის მარილები, კალიუმის ციტრატი, რკინის (II) სულფატი, თუთიის სულფატი, მანგანუმის სულფატი, სპილენძის სულფატი, კალიუმის იოდიდი, ნატრიუმის მოლიბდატი, ქრომის ქლორიდი, ნატრიუმის სელენატი), ემულგატორები(ცხიმოვანი მჟავების მონო–და დიგლიცერიდები (E471), სოიოს ლეციტინი (E322)), ქოლინი, სტაბილიზატორი(ქსანტანის გუმფისი (E415)), არომატიზატორები (ნატურალური და ვანილინი), ვიტამინები(ვიტამინი С , ნიაცინი, ვიტამინი Е , პანტოთენის მჟავა, ვიტამინი В1, ვიტამინი В2 , ვიტამინი В6 , ვიტამინი А, ფოლის მჟავა, ბიოტინი, ვიტამინი К , ვიტამინი D3, ვიტამინი В12 ), დოკოზაჰექსაენის მჟავა (DHA) C.cohnii-ს ზეთიდან, ინოზიტი,ტაურინი. არ წრმოადგენს რძის პროდუქტს, მაგრამ შეიცავს ძროხის რძის ცილას.

სრული აღწერა და გამოყენება

ამავე კატეგორიაში

4 სხვა პროდუქცია იმავე კატეგორიაში: