• ახალი

ლაქტაზური უკმარობის დროს შებერილობის, გაზწარმოქმნის და კოლიკის შესამცირებლად

დიარეის შესამცირებლად

ნაწლავური ინფექციის (როტავირუსი, ენტეროვირუსი) გადატანის შემდეგ 2-3 კვირა, როგორც ძირითადი საკვები

10 დასახელება:
დაემატა შედარებებში