• ახალი

მალტოდექსტრინი, მცენარეული ცხიმები (მაღალოლეინური საფლორის ზეთი ,სოიოს ზეთი, საშუალოჯაჭვიანი ტრიგლიცერიდები(სჯტ)),კაზეინის ჰიდროლიზატი, საქაროზა, მინერალები (კალციუმის ციტრატი, კალიუმის ციტრატი, ორთოფოსფორის მჟავის კალციუმის მარილები, მაგნიუმის ქლორიდი, ნატრიუმის ქლორიდი, ორთოფოსფორის მჟავის კალიუმის მარილები, რკინის (II) სულფატი, კალიუმის ქლორიდი, თუთიის სულფატი, სპილენძის სულფატი, მანგანუმის სულფატი, კალიუმის იოდიდი, ნატრიუმის სელენიტი, ნატრიუმის მოლიბდატი, ქრომის ქლორიდი), ემულგატორი მოდიფიცირებული სიმინდის სახამებელი (E4150), შემასქელებელი ქსანტანის გუმფისი (E415), ვიტამინები (С, ქოლინი, ინოზიტი, E, ნიაცინი,პანტოთენის მჟავა, А, В2, В6, В1, ფოლის მჟავა, ბიოტინი, К, D3, В12), 2'-ფუკოზილლაქტოზა (ოლიგოსაქარიდი, მიღებული ლაქტოზისგან), L-თიროზინი, არაქიდონის მჟავა (АRA) M.alpina–ს ზეთიდან, L-ცისტინი, დოკოზაჰექსაენის მჟავა (DHA) C.cohnii–ს ზეთიდან, L-ტრიფტოფანი,ტაურინი, ანტიმჟანგავი (ასკორბილპალმიტატიE304, ტოკოფეროლების ნარევი E306), კარნიტინი. გმო-ს გარეშე.

სრული აღწერა და გამოყენება

80 დასახელება: